Autorijschool Utrecht - Frank Sakkers

Rijopleiding In Stappen

Persoonsgegevens die Autorijschool verwerkt:

 

Autorijschool Frank Sakkers, gevestigd aan Nieuw Loosdrechtsedijk 96A, 1231 LA  Loosdrecht (verwerker),
verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

► Voor- en achternaam
► Telefoonnummer
► E-mailadres
► Adres
► Woonplaats

► Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken en je ervaring te delen in onze online gastenboek.
► Autorijschool Frank Sakkers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Autorijschool Frank Sakkers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

► Autorijschool Frank Sakkers zal na het beindigen van de zakelijke overeenkomst tussen Autorijschool Frank Sakkers(verwerker) en klant (verantwoordelijke), alle persoonsgegevens direct uit onze administratie wissen.
► Overige binnen gekregen gegevens zal in eerste instantie voor onbepaalde tijd bewaard worden zoals het online gasten boek.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@franksakkers.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Autorijschool Frank Sakkers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Frank Sakkers) tussen zit.
Autorijschool Frank Sakkers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

► Het verwerken van de administratie gebeurt schriftelijk.
► Via onze website is het mogelijk om met ons in contact te komen via onze contact formulier, om jouw bericht te verzenden is het noodzakelijk om de Privacy verklaring checkbox aan te vinken, verzonden berichten komen in onze mailbox terecht en zullen na beantwoording maximaal 9 maanden worden bewaard.
► In ons gastenboek is je naam zichtbaar en je E-mail adres niet, persoonsgegevens en berichten in het gastenboek zullen onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
AUtorijschool Frank Sakkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ► Personalia ► Na het beindigen van de zakelijk overeenkomst zullen wij de persoonsgegevens direct verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Autorijschool Frank Sakkers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autorijschool Frank Sakkers gebruikt functionele, third-party, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer.
Deze cookies bevatten geen informatie waarmee jij als persoon geïdentificeerd kunt worden.
Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan de website van Autorijschool Frank Sakkers of over het gebruik van het gastenboek en sociale media op deze website, zoals het fr cookie van Facebook
Autorijschool Frank Sakkers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden van Autorijschool Frank Sakkers.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Autorijschool Frank Sakkers gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. Autorijschool Frank Sakkers en DeanV IT Services hebben toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Autorijschool Frank Sakkers en DeanV IT Services kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Autorijschool Frank Sakkers en DeanV IT Services in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet.
Autorijschool Frank Sakkers heeft IP-Masking aan staan op de gegevens die naar Google worden gestuurd, dit betekent dat jou ip adres niet in zijn geheel zichtbaar is voor Google.
Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat deze worden gebruikt en opgeslagen.
Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.
U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden KLIK HIER.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website:
Hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: KLIK HIER

We maken gebruik van cookies van externe sites om functionaliteit toe te voegen aan de website van Autorijschool Frank Sakkers. We bieden de mogelijkheid om een reactie te schrijven in onze gastenboek, tijdens het schrijven in ons gastenboek zal er een cookie op je computer geplaatst worden (Cookie naam: GBOOK).

Dit om gebruikservaring zo prettig mogelijk op de website te laten verlopen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
► Je hebt het recht als klant met een zakelijke overeenkomst om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen in onze administratie.
► Personalia / persoons gegevens die wij hebben opgeslagen in ons administratie is niet in te zien en zal aangepast of verwijderd worden door een medewerker van Autorijschool Frank Sakkers of DeanV IT Services zodra daar een verzoek tot aanpassing of verwijdering is aangevraagd.

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Frank Sakkers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@franksakkers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Autorijschool Frank Sakkers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: KLIK HIER.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar jij ze voor hebt afgegeven.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat er bij wijzigingen je op de hoogte bent.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Autorijschool Frank Sakkers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@franksakkers.nl.

Autorijschool Frank Sakkers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

► Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
► TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
► DKIM, SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

 

Contactgegevens:
www.franksakkers.nl
Nieuw-Loosdrechtsedijk 96a
1231 LA  Loosdrecht

Frank Sakkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool Frank Sakkers.
Hij is te bereiken via info@franksakkers.nl